Web Tasarım Hizmetleri

Özel Yazılım Nedir?

Bütün işletmeler belli bir düzene göre çalışmalarını sürdürür. Sektör fark etmeksizin bir çalışma düzeni olamayan işletmenin başarılı olması beklenemez. Dünün hesaplamasını iyi yapıp yarın da yapacağı planlamaya uygun hareket edebilen işletmeler karlılığını sürekli olarak artırabilir. Ancak büyük şirketler manuel olarak bunu yapamaz.

Yapılan bütün işlemlerin verisini tutmak işletmeler için son derece önemlidir.

Veriyi analize etmek, bir insanın göremediği fırsatları ya da riskleri görebilmek açısından önemlidir. Günümüzde yazılımlar, firmaların iş akışında kullandığı tüm verileri otomatik olarak toplar, analiz eder ve firmanın her departmanı için faydalı çıkarımlarda bulunur. Yazılımlar, firmaların öngörülerinin gerçekleşme olasılıklarını artırırken, karlarını artırır. Diğer yandan olası kriz durumunda şoklara karşı dirençli olmalarını sağlar ve hazırlıksız yakalanmalarını önler.

Özel Yazılım Geliştirme- Markaya Özel Yazılım Geliştirme Teknomina com

Markaya Özel Yazılım Geliştirme

Özel Yazılıma Neden İhtiyaç Vardır?

Kısa zamanda varlıklarını bulundukları noktalardan çok ileriye ve daha kısa sürede taşıyan şirketler başarılı olur. Özel yazılım kullanıp rakiplerinizi geride bırakarak yapabilirsiniz. Bunun en büyük etkisi, özel yazılımların tam olarak o şirkette değiştirilmesi, eklenmesi, çıkarılması gerekenler gözetilerek tasarlanıyor olmasından kaynaklanır. Hazır yazılım paketlerinin şirketlerin ihtiyacına cevap verememesi özel yazılıma olan talebi arttırdı.

Şirketler bir problem yaşadığında özel yazılıma ihtiyaç duyarlar. Zira aynı problemi tekrar yaşamak istemez ve aynı riskleri göze alamaz. Elbette daha çok büyümek, karını artırmak amacıyla da özel yazılım kullanan şirketler vardır. Verimliliğe inanan, teknolojik gelişmelerden faydalanmak isteyen şirketler, özel yazılım kullanarak rakiplerinin de bir adım önünde olurlar. Kısaca maddeler halinde değinelim:

 • Büyümek
 • Karlılığı yükseltmek
 • Verimliliği arttırmak
 • Şirket içi yönetimi tek bir yerden sağlamak
 • Mobilleşmek
 • Hızlanmak
 • Tasarruf yapmak ve maliyetleri düşürmek
 • Teknolojinin gücünden faydalanmak
 • Hem şirket içi hem şirket çevresiyle sağlıklı iletişim kurmak

Özel Yazılım Firmaları Nasıl Çalışır?

TeknoMina Bilişim firması, hazır paket yazılımlara karşıdır ve şirketlere özel çözümler üretir. Bunun için firmamıza özel yazılım satın almak için başvuran şirketlerin, öncelikle taleplerini dinler ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışırız.

Firmamız müşterileriyle iletişim halinde projeleri sürdürür. Müşterinin talep etmesi halinde ofisimizde ağırlarız, yüz yüze görüşme gerçekleştirip, proje yol haritasını belirleriz.  Her adımında müşteri onayı alarak ilerleriz. Firmamız tarafından tamamlanan proje, müşteri firmanın iş akışlarına entegre edilir. Bu süreçte de eğitim ve destek hizmeti sunmaya devam eder, firmanın yazılımı tamamen kendi başına kullanabilecek düzeye gelene kadar ortak çalışmalarımızı sürdürürüz.

Özel Yazılımın Sağlayacağı Avantajlar

 • Her türü değişime hazır olan, yeniliğe açık ve bu süreci kabul eden şirketler sonuca başarılı bir şekilde ulaştıklarında doğru bir adım attıklarının farkına varır. Çünkü özel yazılım ürünleri şirketler için pek çok açıdan avantaj sağlar.
 • Şirketlerin kendilerine özel iş akışları dikkate alınarak tasarlanır özel yazılımlar. Bu da şirketin ihtiyaç ve eksiklerini doğrudan gidermeye yönelik çözümler sağlar.
 • Özel yazılım mevcut altyapıya uygun olarak üretildiği için, yeni bir yazılımın şirket mevcut alt yapısına uyum sağlayıp sağlamayacağına dair ihtimaller tamamen ortadan kalkar.

Bu ve benzeri avantajları saymakla bitiremeyiz. Dolayısıyla özel yazılım tercih eden şirketlerin ortak özelliği; her şirketin avantajı sayılabilecek maliyetleri düşüre, zamandan tasarruf etme, her yerden erişilebilir olma ve çalışanların iş yükünü hafifletme gibi avantajlarından bahsetmek yanlış olmaz.

Özel Yazılım Sistemleri ve Hazır Sistemlerin Farkları Nelerdir?

 • Gelişime açık bir yapıdadır ve dinamik olması
 • Diğer sistemlerle entegrasyonunun kolaylıkla sağlanabilmesi,
 • Özel yazılım projeniz şirketinize ait olması,
 • Özel yazılım projeniz ihtiyaçlarınıza odaklanıp üretildiğinden yüksek performans ile çalışması,
 • Projenizi tablet, mobil gibi farklı platformlarda kullanabilir ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilmesi,

Gibi bir çok farklı ve hazır sistemlerde olmayan özellikler mevcuttur.

Özel Yazılımın Kullanma Süreci?

 1. Analiz; ilk aşamayı oluşturuyor. Bu süreçte müşterinin talebine ek olarak firma da bir çalışma yapar. Bunlar müşterinin kendi tespit edebileceğinden farklı bilgi, yetenek ve teknolojiler gerektiriyor olabilir. Firma, analiz sürecinde müşteri ile belli bir süre  geçirmelidir. Firma, müşterisinin ne iş yaptığını ve nasıl yaptığını bilmeden ona özel bir ürün geliştirmesi beklenemez.
 2. Yazılım Geliştirme ve Entegrasyon; analiz aşamasından sonra, yazılım firması bir plan çıkarır. Genellikle yazılımlar, farklı farklı modüllerin bir araya gelerek uyumlu ve entegre bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkar. Daha sonra proje ekibi oluşturulur ve firma çalışanları görev dağılımı yapılır. Müşteriyle sürekli olarak iletişimde olan firma, her bir modül tamamlandıktan sonra müşterinin onayına gönderilir. Sonraki adımda ise özel yazılım şirkete entegre edilmesidir
 3. Eğitim ve Destek Hizmetleri; firma, müşterisine sağladığı hizmetten en yüksek faydanın sağlanabilmesi adına ürünü kullanacak çalışanlara ve yöneticilere eğitim verir. Detaylı olarak bir bilgilendirme yapar ve yazılımın şirkete sağlayacağı faydalardan bahseder ve bu faydaların sağlanabilmesi ürünü nasıl kullanmak gerektiğini çalışanlara öğretir.

 Detay bilgi için aşağıdaki bağlantı adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski